Aerifikace trávníku Zlín
Aerifikace trávníku Zlín

V posledních letech se stále více setkáváme se zákazníky, kteří chtějí mít opravdu pěkný a zdravý okrasný trávník u svého domu nebo firemního areálu. Ve většině případů se jedná o zákazníky, kteří vynakládají nemalou péči o svůj trávník, ale dospěli do bodu, kdy se trávníku nedaří tak, jak by si představovali. Nejčastější příčinou bývá utužená horní vrstva trávníku (vlivem přirozeného zhutnění, udusání, úšlapání, atd.), která zapříčiní nedostatečný vsak vody a živin ke kořenům a tím celkový špatný stav trávníku. Trávník je poté na pohled podvýživený, řídký a oslabený.

Péče o trávník je relativně široká oblast činností, které se musí provádět správným způsobem, s rozmyslem a ve správný čas. Pokusíme se Vám tímto přiblížit jednu z nejdůležitějších činností v péči o trávník, která výše uvedený problém dokáže potlačit a eliminovat a tou je aerifikace trávníku.

Péče o trávník se skládá z mnoha činností, které je třeba v průběhu celého roku provádět. Pojďme si to pro pořádek zopakovat a v základních bodech připomenout.

Aerifikace trávníku je neodmyslitelnou součástí pravidelné péče o okrasný trávník.

Kromě údržby v podobě pravidelné seče (nezapomínejte na vždy ostrý nůž Vaší sekačky :-)) zde patří také následující:

 • vertikutace trávníku
 • aerifikace trávníku
 • pravidelná aplikace vhodně zvolených hnojiv
 • dosev trávníku
 • prevence proti houbovým chorobám trávníku
 • závlaha
 • a mnoho dalších příjemných činností 🙂

Co to je aerifikace trávníku?

S pojmem aerifikace trávníku se mnozí z Vás setkáváte nejspíše prvně. Nemusíte se bát, nejedná se o žádnou jedernou fyziku a není k tomu kromě dobré fyzické kondice a správného náčiní až tak moc potřeba :-). Prakticky se jedná o mechanický regenerační zásah do půdního profilu trávníku, kdy se pomocí vhodného stroje (strojní aerifikace) nebo nástroje (např. aerifikační vidle) provádí tzv. „dírkování“ nebo-li propichování trávníku za účelem jeho provzdušnění. Touto činností dochází k lepšímu přísunu vody a živin ke kořenovému systému celého trávníku. Trávníku se díky tomu lépe daří, je zdravější a odolnější proti různým chorobám. Rozlišujeme dva typy aerifikace:

 1. Aerifikace plnými hroty – provádí se ručně pomocí aerifikačních vidlý, bot, atd. Z trávníku se nevytahují „špunty“, nýbrž dochází pouze k propíchnutí trávního profilu do hloubky cca 10cm.
 2. Aerifikace dutými hroty – tuto variantu doporučujeme z hlediska následného zapískování a tím zlepšení půdního profilu. Tato varianta se provádí ve většině případů strojově pomocí profesionálního stroje – tzv. aerifikátoru. V rámci našich služeb používáme profesionální aerifikátor Billy Goat, který propichuje a vytahuje půdní „špunty“ až do hloubky 10 cm.

Na videu můžete vidět jednu z našich realizací, kde jsme prováděli regeneraci trávníku pomocí aerifikátoru Billy Goat.

Jak již bylo zmíněno aerifikace trávníku je ve většině případů (vyjma trávníku založeného přímo do písku) spojena se zapískováním – tzv. topdressing trávníku pískem, což vede k vylepšení půdního profilu a celkového stavu trávníku. Doporučujeme použít křemičitý písek o frakci okolo 1 mm (ne však 0 mm). Co se týče množství písku, máme odzkoušeno, že na 100m2 trávníku potřebujete minimálně 1000 kg písku (při aerifikaci dutými hroty).

Křemičitý písek vhodný pro aerifikaci trávníku
Křemičitý písek

Jaký je proces aerifikace trávníku?

Doporučujeme ještě před samotnou aerifikací provést také vertikutaci a následné vyčesání travní plstě. Teprve potom je možné provést aerifikaci a následné zapískování. Ve většině případů se jedná také o následný dosev travní směsí a následný topdressing trávníkového substrátu (pro co nejlepší vyklíčení semen). Používáme následující postup.

 1. Seč trávníku – sečeme na co nejnižší úroveň (pozor nezkracovat o více než 1/3 délky při jedné seči)
 2. Vertikutace trávníku – prořez travního drnu a vyčištění trávníku od travní plsťe
 3. Vyčesání trávníku – pomocí vyčesávací kazety vertikutátoru – tím trávník zbavíme zbytkové travní plsťe
 4. Aerifikace trávníku dutými hroty
 5. Příprava trávníku před pískováním (úklid špuntů, atd.)
 6. Topdressing křemičitým pískem – aplikace písku do vzniklých děr
 7. Dosev trávníku vhodnou travní směsí (dle potřeby)
 8. Aplikace půdních vylepšovačů – zeolit, biovin, trávníkový substrát, atd.
 9. Hnojení

Jak často se provádí aerifikace trávníku?

Jednou za rok až dva roky dle potřeby a stavu trávníku.

Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat – rádi Vám poradíme nebo aerifikaci provedeme.