Závlahu rozdělujeme do jednotlivých sekcí a pomocí elektromagentických ventilů přes řídící jednotku nebo z aplikace v mobilním telefonu závlahu jednoduše ovládáte.